БГ EN РУ FR

Горелки

Горелка е устройство, което образува смес от гориво с кислород, и подава тази смес към място на изгаряне. Основни приложения намира в котелни, в пещни инсталации, заваряване, сваляне на повърхности, разтапяне и други. Използва се както в затворени помещения, така и на открито, според приложението.

Горелките са съвкупност от комплектоващи елементи и възли, осигуряващи смесването на компонентите на гориво-въздушната смес и изгарянето й при определени условия, в резултат на което се получава топлина.

Според вида на използваното гориво, произвежданите в завод Спартак горелки биват нафтови горелки, мазутни горелки, газови горелки и комбинирани горелки.

​Горелки с течно гориво са два основни вида - нафтови и мазутни, но се произвеждат и в комбинация. Има няколко начина на разпръскване на течното гориво - механичен, ежекцион и ротационен. При механичните горелки горивото се разпръсква за сметка на кинетичната си енергия; при ежекцион - чрез ежекционното действие на силна струя пара; при ротационен начин - горивото се разпръсква под действието на струя.

По отношение на смесването на горивото с въздух (кислород) газовите горелки са с външно, непълно външно и вътрешно смесване.
Налягането е друга важна характеристика, която класифицира устройствата като горелки с ниско налягане, със средно налягане, и с високо налягане (над 300 kPa).

Според вида на конструкцията, горелките биват моноблокови и разделно изпълнение.

Моноблокови горелки са тези, които представляват самостоятелно съоръжение, при което в общ корпус са вградени вентилаторен ротор, горивна помпа, елементи за контрол и регулиране.

При разделните - горните елементи са обособени в отделни конструктивни възли.


Изпратете запитване на:

Благодарим Ви, за отправеното запитване! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!

Или се свържете:

"СПАРТАК" АД 8000 Бургас ул."Одрин" 3 България
Имейл: spartak@spartak.bg
Телефон: +359 56/880 080 +359 56/831 554
Факс +359 56/831 553