БГ

Общо събрание на акционерите на Спартак АД - 2014г.

На проведеното в гр. Бургас на ул. Одрин №3 на 20.05.2014 г. Общо събрание на акционерите на Спартак АД, се взе решение да се разпредели дивидент в размер на 0,20 лв. за акция.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h