БГ

Проект: „Подобряване на производствения капацитет в Спартак АД“

Проект: „Подобряване на производствения капацитет в Спартак АД“
Бенефициент: СПАРТАК АД

Договор: BG16RFOP002-2.040-0866-C01

Проект: „Подобряване на производствения капацитет в Спартак АД“

Цели: Осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност на “Спартак” АД чрез разширяване на производствения капацитет на предприятието и развитие на експортния му потенциал.

Обща стойност: 260 400 лв., от които 221 340 лв. европейско и 39 060 лв. национално съфинансиране.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h