БГ

Европейски проекти

Спартак  АД подписа договор за изпълнение на проект финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост Спартак АД подписа договор за изпълнение на проект финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост Дата: 11/10/2023 Спартак  АД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Спартак АД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Дата: 23/09/2022 СПАРТАК АД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Обработващ център СПАРТАК АД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Обработващ център Дата: 01/06/2021 СПАРТАК АД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване СПАРТАК АД обявява публична покана за избор на изпълнител за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на технологично оборудване Дата: 26/03/2021 Договор по проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Договор по проект Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Дата: 17/03/2021 Проект: „Подобряване на производствения капацитет в Спартак АД“ Проект: „Подобряване на производствения капацитет в Спартак АД“ Дата: 11/03/2021 Приключи изпълнението на проект „Подобряването условията на труд – фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 Приключи изпълнението на проект „Подобряването условията на труд – фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 Дата: 03/03/2014 Внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа Внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа Дата: 20/05/2013
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h