БГ EN

Спартак АД подписа договор за изпълнение на проект финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

Спартак  АД подписа договор за изпълнение на проект финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост Спартак АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-3.006-0244 за изпълнение на проект „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Посредством изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение ще се ускори прехода към климатична неутралност, чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на предприятието.

Общата стойност на проекта е 411 750,00 лв., като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 205 875,00 лв., предоставена от Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h