БГ

Спартак АД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

Спартак  АД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Спартак АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG16RFOP002-6.002-0183-C01 за изпълнение на проект “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Целта на проекта е: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Вследствие на изпълнението на проекта ще се повиши енергийната ефективност на предприятието, посредством поставяне на топлоизолация на част от външни стени и подмяна на осветителни тела с енергийно ефективни, в производствени сгради.

Общата стойност на проекта е 185 088,00 лв., като размерът на Безвъзмездната финансова помощ е 92 544.00 лв., предоставена от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h