БГ

Внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа

Внедряване и сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа През месец май 2013г. в Спартак АД беше внедрена и сертифицирана Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на стандарта BS OHSAS 18001. Това ще гарантира прилагането на системен подход за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и тяхното постоянно подобряване в съответствие с изискванията на стандарта OHSAS 18001. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. Сертифицирането на дружеството по стандарта BS OHSAS 18001 е част от дейностите, изпълнявани по проект "Подобряването условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД", осъществяван чрез финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията за безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки, управление и минимизиране рисковете за трудовото здраве на своите служители и тези, към които е насочена дейността и.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h