БГ EN РУ FR
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h

Вентилатори, вентилационна техника

Спартак АД е български производител на промишлени вентилатори и вентилатори за бита.

По дефиниция вентилатор е  машина, служеща за транспортиране на газове и газови смеси.

Произведените от Спартак АД вентилатори са с различно приложение:

- За вентилация и климатизация на жилищни, обществени, производствени и други помещения;

- Вентилатори за зърно, вентилатори за транспортиране на зърнести и прахообразни продукти като брашно, цимент, стърготини, талаш и др;

- Вентилатори за осигуряване на приток на въздух при горивни и други технологични процеси;

- Вентилатори в хладилната и сушилна техника;

- Вентилатори за мини, за технологични процеси от минната, металургичната и химическата промишленост, енергетиката и селското стопанство.

При избора на вентилатор трябва да се вземат предвид типа на обекта, характеристиките на въздуха, вида на вентилационната система, необходимия дебит и налягане, типа на електрозахранването, изискванията за нивото на шума и др.

За повече информация, относно избор на вентилатор изтеглете


Каталог на "Спартак" АД

Част І - Вентилатор за ниско и средно налягане; центробежни вентилатори двойносмучещи

Част ІІ - Канални вентилатори; центробежни високо налягане; вентилатор за димни газове; прахов вентилатори; филтри джобни; покривни вентилатори

Част ІІІ- Вентилатор за керамичната промишленост; осови вентилатори; съоръжения към вентилатори.

Свалете каталога ни от тук: