БГ

Изпълнителният директор на Спартак АД инж. Кирил Яков официално подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд

Изпълнителният директор на Спартак АД инж. Кирил Яков официално подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд Изпълнителният директор на Спартак АД инж. Кирил Яков официално подписа договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Безопасен труд”.

На 26.06.2012г. дружеството получи от министър Тотю Младенов специална грамота за инвестиции в здравословните и безопасни условия на труд. Проектът на Спартак АД е класиран на второ място в страната от общо 239 одобрени за финансиране проектни предложения и е на стойност над 150 хиляди лева. Чрез реализацията на проекта в дружеството ще се оптимизира организацията на трудовата дейност, ще се внедри стандарт за безопасни и здравословни условия на труд OHSAS 18001:2007, ще бъдат обучени работещите за безопасна работа с нововъведено оборудване.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h