БГ

На 03 август 2013 г. в хижа Спартак, парк Росенец се проведе обучение на служители от администрацията на Спартак АД на тема: „Непрекъснато подобрение чрез управление на ограниченията”.

На 03 август 2013 г. в хижа Спартак, парк Росенец се проведе обучение на служители от администрацията на Спартак АД на тема: „Непрекъснато подобрение чрез управление на ограниченията”. Лектор беше инж. Огнян Василев – изявен професионалист в областта на системното управление, с дълбоки знания и значителен опит в Тоталното управление на качеството и Теория на Ограниченията, както и в методологии като Шест Сигма и “Стройните методи” (Lean). По време на дългогодишния си стаж в автомобилната индустрия той е участвал в проекти за увеличаване на фирмения оборот при режим на Нула дефекти към клиентите, включително с използване на японския Kaizen подход.

Обучението премина при подчертан интерес от страна на участвалите служители от Спартак АД. Заслуга за това имаше лектора, който умело поднесе сложната материя и успя да я обвърже с практическата дейност на предприятието – Спартак АД.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h