БГ EN РУ FR

Какво е вентилатор?

Вентилатор е устройство (машина, уред, апарат),  която обикновено е задвижвана с електричество. Чрез перки, които се движат много бързо, се създава поток на частици в газове, в т.ч. във въздуха. Казваме, че вентилаторите „раздвижват въздуха“.

Електрическият вентилатор е създаден от Шулър Уилър (Schuyler S. Wheeler) през 1882 година.

Вентилацията е процес на смяна на въздуха в помещения, чрез раздвижване и поток. Използва се за пречистване от твърди частици и вредни газове.

Вентилатори се използват както за битови помещения, така и за индустриални халета и офиси. Вентилаторите се използват и там, където се налага изсушаване, охлаждане, загряване, и други. Чрез потока на въздуха се изнася влагата или внася хладен / топъл въздух. Особено важно при работата на вентилаторите е, че те вкарват хладен въздух/газ, с който се обтича тялото. Газта и тялото са с различна температура. Чрез непрекъснатото обтичане с по-хладен или по-топъл въздух, съответно се отдава или приема топлина. 

Ако средата е затворена, то вентилаторът не може да промени температурата на тялото самостоятелно. Необходимо е да се комбинира с други уреди.


Чрез мощни вентилатори се пренасят прахообразни вещества и дребни частици.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h