БГ EN

Спартак АД с екологично чист източник на енергия

Спартак АД с екологично чист източник на енергия СПАРТАК АД е най -големият български производител на метални изделия и вентилатори. Съчетаваме традиция с модерен подход и съвременни технологии.

В края на 2020 година изградихме фотоволтаична централа, чиято зелена енергия подсигурява част от използваното електричество в завода.

Енергията е нужна за отопление, осветление и почти всички производствени процеси. Едновременно с това, добивът на енергия е източник на много вредни емисии. Превключването към слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от Европейския съюз цели за постигане на въглеродна неутралност. Около 3/4 от емисиите на парникови газове в ЕС са от дейности на хората, свързани с производството на енергия. Отоплението и транспорта са също сериозен замърсител. Човечеството не може да се лиши в ежедневието си от тези елементи. Стремежът е, за да се постигне неутралност спрямо климата до 2050, емисиите, които се излъчват при производство на енергия и нейното потребление, да намалеят до минимум.

Последните години показаха, че енергийният пазар у нас е доста уязвим. Решението за постигане на стабилност и независимост е използването на все повече възобновяеми източници на енергия.

Вятърът е един възобновяем източник на енергия, който от години се използва в промишлен мащаб. Соларните инсталации са вариант, който може да се използва както в домакинствата, така и в индустрията. Много важен момент е това, че всеки промишлен комплекс може да изгради своя собствена соларна инсталация

Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h