БГ EN РУ FR

Екип

Организационната структура на Спартак АД включва 3 направления:
-    Развитие
-    Производство
-    Финанси.

Направление „Развитие” включва  Продажби, Доставки, Контрол на качеството и Надзор по заваряване. Дейностите, които се извършват в това направление са следните:
- организиране процеса по привличането на нови клиенти, ценообразуването и оферирането на метални изделия и вентилатори;
- организиране на контактите с външни и  вътрешни клиенти на дружеството, с цел разширяване на пазарната реализация и изпълнение на бизнес плана;
- организиране на контакти с доставчици, с цел материално осигуряване на производствената  програма и поддържане  на активни материални запаси;
- организиране обратна връзка от клиенти за произведените тестови образци;
- проучвания на пазара на изделията на дружеството;
- изготвяне на актуални оферти за продуктите на фирмата и да запознава регулярно клиентите с тях.

Направление „Производство” включва отдел ,,Производствен“ и отдел ,,Инженерен“.
Отдел „Производствен” обединяващ цеховете Разкрой, Заготвителен, Механичен,  Начален монтаж, Краен монтаж, Вентилатори. Персоналът, ангажиран в производствените цехове е преминал необходимото обучение и притежава сертификати за придобити квалификационни степени по шлосерство и заваряване.
Отдел „ Инженерен” извършва следните дейности:
-  създаване и следене за  изпълнението на предвидените технологии;
-  подобряване на  технологичните средства и методи;
-  организиране и участие в изпълнението на проби на технологични решения при производство на метални изделия и вентилатори;
-  наблюдаване, систематизиране и анализиране на технологичните проблеми;
-  предлагане на промени в техническата документация;
-  организиране на междинен контрол по качеството на детайлите;
-  обработване всички документи, свързани с внедряването на продуктите в производството;
-  преглеждане на техническата документация и удостоверяване.

Направление „Финанси” извършващ всички счетоводни, финансови и отчетни дейности.
Намерете вентилатор
Избор на вентилатор
Директен избор
Налягане PV(PA)*
Дебит (m3/h)*
Мин. C o
Макс. C o
Отрицателно отклонение
Положително отклонение
Волтаж
Тип вентилатор
Монтаж
Тегло
Описание:
Полетата маркирани с * са задължителни
  m
  m
  m
  m3
  m3/h
  m3/h